Ochrona mienia kolejowego

Ochrona mienia kolejowego

Agencja Ochrony Saper realizuje również ochronę szeroko pojętego mienia kolejowego.

Nasi doświadczeni pracownicy są w każdej chwili gotowi do wypełniania powierzonych im zadań. Działają na podstawie uprawnień pozwalających na poruszanie się w obrębie PKP PLK SA. Znają specyfikę branży, potencjalne zagrożenia, które niesie za sobą ochrona tego typu obiektów i potrafią efektywnie zapobiegać kradzieżom i dewastacji mienia.
Są jednolicie umundurowani, wyposażeni w nowoczesne środki łączności bezprzewodowej i pojazdy patrolowe.

  • Ochraniamy terminale kontenerowe,
  • Ochraniamy trakcje i tory kolejowe,
  • Ochraniamy rozdzielnie kolejowe,
  • Ochraniamy bocznice kolejowe,
  • Ochraniamy dworce kolejowe,
  • Ochraniamy kolejowe obiekty użytkowe i biurowe.